Bliv Touch for Health-kinesiolog

Touch for Health studieordningen i Danmark

Grundlæggeren af Touch for Health John. F. Thies vision var, at Touch for Health vil blive brugt i enhver familie for at fremme sundhed og livsglæde. Dette er stadig Kinesiologiforeningen Touch for Health's vision.

Nogle studerende ønsker tilmed at arbejde professionelt med Touch for Health-kinesiologi. Dette er en international tendens, og derfor har flere lande, der samarbejder igennem International Kinesiology College (IKC), lavet en uddannelsesplan for Touch for Health-kinesiologi.

Vælger du den danske Touch for Health studieordning, har du mulighed for at søge momsfritagelse fra Told- og Skattestyrelsen. Du kan finde uddybende information om momsfritagelse her.

Uddannelsen dækker både de internationale uddannelseskrav fra IKC (se minimumskravene her) og giver mulighed for at søge om tilladelse til at benytte titlen registreret alternativ behandler RAB (se mere her)

Uddannelsen består af tre dele:

  1. Touch for Health studier og andre kinesiologikurser (250 timer i alt)
  2. Basisfag (422 timer i alt)
  3. Eksamensdag (6 timer, inkl. fremlæggelse af cases)

1. Touch for Health studier
 
 
Touch for Health 1 - 4
16 timer pr. modul
(64 timer i alt)
 
Praktisk træning (opgavebog)
16 timer
  Touch for Health 5 15 timer
  Touch for Health Training 64 timer 
  Touch for Health Metaforer  15 timer 
  Andre kurser i kinesiologi* 76 timer

*Sammensættes efter eget valg. 

 

2. Basisfag

  Anatomi og fysiologi 200 timer
  Sygdomslære 100 timer
  Psykologi 50 timer
  Førstehjælp 12 timer
  Introduktion til andre alternative behandlingsformer
(50 % med fokus på kost/ernæring) 
50 timer
  Klinikvejledning  10 timer

Basisfagene kan studeres på fx. aftenskoler, folkeuniversiteter, VUC, zoneterapiskoler og andre alternative skoler. 

 

3. Eksamensdag 

  Eksamen er en 6 timers undervisningsdag, hvor du både skal fremlægge et casearbejde (4 behandlinger af den samme person) samt bestå en praktisk behandlingssituation af én person, som du ikke kender i forvejen.

 

 

Ret til ændringer forbeholdes.
Kinesiologiforeningen Touch for Health i samarbejde med International Kinesiology College IKC. 16. december 2018

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kinesiologiforeningen Touch for Health - Sekretariatet | Ladingvej 18, 8464 Galten