Kurser / TFH Training

TFH Training

Et indholdsrigt internationalt instruktørkursus til dig der vil undervise i Touch for Health og i miniworkshops, eller vil uddanne dig til TFH kinesiolog.
En oplevelse for livet, både fagligt og personligt!

Mål:
 • Formålet er, at kursisterne finder deres egen undervisningsstil og sammen bearbejder færdigheder og viden for at lære at anvende og undervise i TFH pædagogisk, fagligt og kompetent.
 • TFH-kurserne bliver repeteret og uddybet med aktiv medvirken af kursusdeltagerne.
 • Evnen til at præsentere for en gruppe bliver stærkt betonet
Indhold:
 • Fordybelse og udvidelse af TFH viden
 • Præsentation af TFH metoder for hinanden, at modtage og give feedback
 • Erfaring i gruppedynamik
 • At finde sin egen undervisningsstil
 • Viden om kommunikation og kommunikationsøvelser
 • Marketing
 • Praktiske øvelser og selvudvikling i form af TFH-afbalanceringer
Forudsætning:
 • TFH 1-4 hos en IKC godkendt instruktør
 • TFH 5 med bestået prøve 
 • Bestået besvarelse af TFH Studiebogen
 
Underviser: Instruktørtræner, sygeplejerske, cand.pæd i pædagogisk antropologi Anne Hiitola-Pedersen

Næste kursus: Se kursuskalender her.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kinesiologiforeningen Touch for Health - Sekretariatet | Ladingvej 18, 8464 Galten