Forening / Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer i Kinesiologiforeningen Touch for Health

En kinesiolog er både en privat og professionel person. Disse to aspekter er uadskillelige.
Enhver, der arbejder med andre, er ikke kun professionel i sin klinik hhv. skole, men er altid en repræsentant for sit erhverv, hvad enten vedkommende er på arbejde eller har fri.
Etik er basis for ansvarsfølelse, moralsk forståelse og samvittighedsfuld holdning.

Som Touch for Health udøver går jeg ind for følgende:

  1. Jeg mener, at personen, der testes, er den højeste autoritet.
  1. Jeg arbejder på, at personens energier afbalanceres, og at vedkommendes egen selvhealende kraft aktiveres.

  2. Jeg bruger 'den uddannende model', der bevidstgør personen om sin egen sundhed og udviklingsproces.

  3. Jeg fokuserer på muligheder og ressourcer i stedet for på problemer.

  4. Jeg bestræber mig på at teste med størst mulig faglig kvalitet.

  5. Jeg anerkender, at muskeltesten giver information, som personen kan inddrage i sin videre proces.

  6. Jeg hverken diagnosticerer, ordinerer eller behandler navngivne lidelser

  7. Jeg er professionel i alle aftaler med mine kolleger og klienter.

  8. Jeg overholder tavshedspligten.

  9. Jeg respekterer mine egne begrænsninger.

 

De etiske regler er gennemarbejdet, omformuleret og vedtaget af foreningens bestyrelse. Hinnerup, september 2014.

 

Kinesiologiforeningen Touch for Health - Sekretariatet | Ladingvej 18, 8464 Galten