x Touch for Health Studiets
timeantal i alt:


Studieordningen ialt
(dvs. alle kurser samt besvarelsen af studiebøger med tilhørende vejledning og bestået skriftlig aflevering) 
= 338 undervisningstimer / lektioner. 

Dette svarer i ECTS pointsystemet til 13 ECTS. 
x
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
x 1 time = 45 minutters undervisning,
10 minutters pause + 5 minutter i hver time,
som lægges sammen til en større pause
(eksempelvis en frokostpause).
Undervisning eksempelvis en lørdag
kl. 9 til 17 = 8 timer = 8 lektioner.
x
     

Uddannelse

Touch for Health studieordningen i Danmark

Grundlæggeren af Touch for Health, John. F. Thies vision var, at Touch for Health bliver brugt i hver familie som en forebyggende metode for at fremme sundhed og livsglæde.
Det er stadig Kinesiologiforeningen Touch for Health's vision, at så mange som muligt har mulighed for at hjælpe sig selv og sine nærmeste ved hjælp af Touch for Health metoder.

Samtidig er der en gruppe studerende, der ønsker at komme til at arbejde professionelt med Touch for Health-kinesiologi.
Dette er en international tendens, og derfor har flere lande, der samarbejder igennem International Kinesiology College (IKC), lavet en professionel uddannelsesplan i Touch for Health-kinesiolog.

Den danske Touch for Health studieordning er opbygget således, at den studerende har mulighed for at søge momsfritagelse fra Told- og Skattestyrelsen.
For at en ydelse kan anses for momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 1, skal der være tale om en behandling (behandlingskravet), og ydelsen skal udføres som led i udøvelsen af lægegerning eller dertil knyttede erhverv (uddannelseskravet).
Se http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1880716

Uddannelsen består af to dele

  1. Touch for Health-studier (kinesiologi) og
  2. Basisdelen (øvrige fag)

1. Touch for Health Studier:

2. Basisdelen:

 
  Anatomi/fysiologi

200 lektioner  
  Sygdomslære/farmakologi  100 lektioner  

  Psykologi 

 50 lektioner  
  Introduktion til andre alternative behandlingsformer   50 lektioner  

  Basal sundhedslovgivning (herunder autorisations-
  lovenes bestemmelser om forbeholdt virksomhed og
  lægelovens øvrige kvaksalveribestemmelser)8 lektioner  

Basisdelens fag kan studeres på fx. aftenskoler, folkeuniversiteter, VUC, zoneterapiskoler og andre alternative skoler. 

 
 
 
 
 
 
     
  Mere info om kurser?
Klik her.
 
     
 
 
  
 
 
     
x
Vedr. klinikvejledning:

Klinikvejledning er et 4 dages kursus, hvis formål er at give den studerende en god start til en ny karriere som en succesfuld TFH-kinesiolog. 
De studerende lærer
 - håndmodeller, der letter det daglige arbejde
 - mere omkring test af kosttilskud
 - hvordan en konsultation kan forløbe fra start til slut
 - hvordan arbejdsdagen kan planlægges
 - om journalføring, klientkontakt osv. 
Kurset indeholder både teori, demonstrationer og praktiske øvelser.
x
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
    Ret til ændringer forbeholdes.
   Kinesiologiforeningen Touch for Health
   i samarbejde med International
   Kinesiology College IKC
   www.ikc-info.org
   2.1.2008 
 
     
Kinesiologiforeningen Touch for Health - Sekretariatet | Ladingvej 18, 8464 Galten