Kurser / TFH Training

TFH Training

Et indholdsrigt internationalt instruktørkursus til dig, der vil undervise i Touch for Health og i miniworkshops, eller som vil uddanne dig til TFH kinesiolog.
En oplevelse for livet, både fagligt og personligt!

Mål:
 • Formålet er, at kursisterne finder deres egen undervisningsstil og sammen bearbejder færdigheder og viden for at lære at anvende og undervise i TFH pædagogisk, fagligt og kompetent.
 • TFH-kurserne bliver repeteret og uddybet med aktiv medvirken af kursusdeltagerne.
 • Evnen til at præsentere for en gruppe bliver stærkt betonet
Indhold:
 • Fordybelse og udvidelse af TFH viden
 • Præsentation af TFH metoder for hinanden, at modtage og give feedback
 • Erfaring i gruppedynamik
 • At finde sin egen undervisningsstil
 • Viden om kommunikation og kommunikationsøvelser
 • Marketing
 • Praktiske øvelser og selvudvikling i form af TFH-afbalanceringer
Forudsætning:
 • TFH 1-4 hos en IKC godkendt instruktør
 • TFH 5 med bestået prøve 
 • Bestået besvarelse af TFH Studiebogen
 • Medlemskab af Kinesiologiforeningen Touch for Health (250 kr. årligt)
Litteratur:
 • 'Touch for Health 1 - 2' af Toni Gralton.
Instruktør:
 • TFH instruktørtræner Anne Hiitola-Pedersen og evt. gæstelærere
  Emailadresse: annehiitola@gmail.com

Praktiske oplysninger:
 • Næste kursus finder sted den 28. marts – 4. april 2015
  (8 dages internatkursus)
 • Pris: 9700 kr. (inkl. alle måltider, overnatning, kursuskompendium samt IKC-egistrering)
 • Se flyer om næste kursus her.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kinesiologiforeningen Touch for Health - Sekretariatet | Ladingvej 18, 8464 Galten